Enter Title

U wilt zich registreren?

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet u aan
verschillende eisen voldoen.

- U moet geregistreerd staan als verpleegkundige
in het BIG-register

- U onderschrijft het beroepsprofiel van de
verpleegkundige, het beroepsdeelprofiel van de justitiel verpleegkundige en den door V&VN erkende beroepscode voor verpleegkundige (zie ook de website (www.venvn.nl voor deze documenten)

- U geeft via een intentieverklaring aan dat u uw
vakbekwaamheid bijhoudt door middel van het deelnemen aan ten minste 184 uur deskundigheidsbevorderende activiteiten in de registratietermijn van 5 jaar.

- U kunt zich via de werkgever inschrijven in het
algemene register. Neem hiervoor contact op met uw leidinggevende en/of
raadpleeg de intranet site van de afdeling gezondheidszorg van DJI.

- Zodra u ingeschreven bent in het register, kunt
u zich via de website (www.kwaliteitsregistervenv.nl)
in het deskundigheidsgebied Justitile Verpleegkunde inschrijven.

- Ga hiervoor via 'deskundigheidsgebieden' naar 'mijn deskundigheidsgebied' en daarna naar inschrijven deskundigheidsgebied

- Als laatste stap wordt u gevraagd om het certificaat digitaal toe te voegen bij uw aanvraag.

- Nadat de aanvraag is verstuurd wordt deze in behandeling genomen.