Text/HTML

  Laatste nieuws

  • TERUGBLIK  op de ALV 14 NOVEMBER 2017

   Lees meer
  • terugblik van de Algemene Leden Vergadering 14-2-2017

   Lees meer
  • De titel ‘verpleegkundig specialist’ is sinds 2009 vastgelegd in de Wet BIG. Bij het ontstaan van het beroep is gekozen voor een indeling in vijf specialismen, waardoor er officieel vijf titels voor verpleegkundig specialisten zijn. De specialismen geven globaal aan voor welk gebied een verpleegkundig specialist is opgeleid. Uit een evaluatie eind 2015 bleek echter dat de huidige indeling niet aansluit bij de praktijk. Daarom wordt, onder leiding van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) en V&VN (in samenwerking met de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten), gekeken naar een nieuwe indeling.

   Lees meer
  • Vanuit de nieuwe beroepsprofielen ontstaan in de praktijk allerlei initiatieven, bijvoorbeeld in de ziekenhuissector. We lichten er twee uit. Organiseert jouw organisatie ook een evenement of praktische bijeenkomst over de beroepsprofielen? Of kan V&VN met je meedenken? Laat het weten via beroepsprofielen@venvn.nl

    

   Lees meer
  • Bijna de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft door de hoge werkdruk ooit een fout gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 5600 leden van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Eerder publiceerde het televisieprogramma Zorg.nu de resultaten van de enquête onder verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis. V&VN publiceert nu de resultaten van de totale beroepsgroep. Lees meer
  • “Je kunt mensen verplichten om aan een leeractiviteit deel te nemen, maar niet om te leren.” Dat zei Inge Pool, beleidsadviseur aan de UMC Utrecht Academie, tijdens de werkconferentie van het Kwaliteitsregister V&V op 12 oktober over leren in de zorg. “Mensen willen competent zijn. Door een spiegel voor te houden zien ze zelf waar ze zich kunnen ontwikkelen.” Lees meer
  • ALV 2015, verslagen en evaluatie, foto komen nog

   Lees meer